Efter operation i mundhulen

På selve operationsdagen:

Ved fjernelse af visdomstænder kan der ca. 2 timer efter operationen forekomme kraftige smerter. Du kan komme disse i forkøbet ved at tage 1-2 smertestillende tabletter allerede 1 time efter operationen.

Generelt bør eventuelt indlagt gaze fjernes ca. en time efter operationen. Let blødning, samt evt. blodsmag i munden er ganske naturligt. Skulle der dog forekomme en kraftigere blødning, bør hovedet holdes højt, og det anbefales at bide sammen på et stykke rent gaze i 10 – 30 minutter. Behandlingen kan om nødvendigt gentages. Skulle det ikke lykkes at standse blødningen, skal du ringe til os eller søge lægehjælp.

Undgå at gurgle mund den første dag, og undgå ligeledes at suge i såret. Dette kan nemlig løsne størknet blod fra såret og dermed forstyrre helingen. Undgå den første dag legemlige anstrengelser, så som aerobic, fodbold og andre fysisk hårde sportsgrene. Brug om muligt en ispose de første par timer efter operationen for at begrænse hævelsen.

Spisning:

Samme dag bør indskrænkes til blød kost, men bør ikke undlades. Vent med at spise til bedøvelsen er forsvundet, og undgå tygning i den opererede side de første døgn. Rygning skal så vidt muligt undgås de første par dage, da det forlænger sårhelingen.

Tandbørstning:

Børst tænderne som du plejer, men vær forsigtig i operationsområdet.

De følgende dage:

Dagen efter er der ofte en lille hævelse, som dog falder igen. Kolde omslag kan formindske hævelsen. Hævelsen er ikke udtryk for betændelse. Tiltager hævelsen, optræder der synkebesvær eller får du feber, bør du konsultere klinikken eller egen læge.

Mundskylning med Klorhexidin 0,1 % anbefales de første 5 dage 2-3 gange dagligt.

Skulle du være i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte klinikken.