Mobilkirurgi / Henvisninger

Hos Aarhus Tandcenter behandler vi ud over vores egne kunder også henviste patienter fra andre dygtige tandlæger:

Vi modtager henvisninger for alle typer operationer, herunder implantatoperationer, visdomstænder og rodspidsoperationer ved tandlæge Michael Kristensen.

Tandlæge Anne-Marie Bojer modtager henvisninger på bidfunktion og behandlingsplanlægning af slidte tandsæt. Derudover varetager hun i samarbejde med vores specialtandlæge Bo Werner Linderup henvisningerne på tandregulering.

Tandlæge Kristian Illemann modtager henvisninger for rodbehandlinger.

Endvidere udfører vi både 3D og ortopan røntgenoptagelser i klinikken. Optagelserne sikrer en mere præcis behandlingsdiagnose, ofte med et mere målrettet behandlingsforløb til følge, hvilket kommer patienten til gode i form af færre gener og udgifter i forbindelse med behandlingen.

Ønsker du at henvise en patient, benyt da venligst vores Henvisnings-skema, hvor patientdata sendes krypteret til os:

Læs mere om proceduren ved henvisninger

Når du har henvist din patient ved hjælp af henvisningsskemaet, indkalder vi denne til en forundersøgelse eller behandling, afhængigt af opgavens omfang. Ved større behandlinger lægges en behandlingsplan selvfølgelig i samarbejde med dig. Når behandlingen er afsluttet, får du et udskrivningsbrev tilsendt.

Læs mere om proceduren ved mobilkirurgi

  1. Når du kan samle patienter svarende til en hel dags behandling (9-15), aftales et tidspunkt med tandlæge Michael Kristensen (f.eks. via michael@aarhustandcenter.dk)
  2. En uge inden operationsdagen tilsendes patienternes journal med røntgenbilleder til Aarhus Tandcenter, så vi er forberedte og kan være effektive, når vi er på din klinik
  3. På operationsdagen møder Michael og hans assistent Tina op med udstyret, der skal anvendes til operationerne. De har samarbejdet i forbindelse med kirurgiske indgreb i mange år og er derfor et meget erfarent og velfungerende team
  4. Det eneste, der er nødvendigt fra din klinik, er en ledig stol, operationskassetter, sterile kitler og handsker samt én ikke-steril klinikassistent, der kan assistere med opdækning og udpakning
  5. Efter operationsdagen sender vi en faktura. Priser oplyses ved forespørgsel.

I over 3 år har vi overdraget vores kirurgiske behandlinger til tandlæge Michael Kristensen fra Aarhus Tandcenter. Det har blandt andet været i forbindelse med retrograd, implantater og amotio-behandlinger. Vi er meget tilfredse med samarbejdet og den måde mobilkirurgien fungerer på. Michael udviser meget høj kompetence, faglighed og professionalitet. Dette kommer både til udtryk ved den åbne, ærlige og kyndige måde han informerer patienter om behandlingen på, samt at han glædeligt deler sin viden med os andre tandlæger. Derudover forløber operationsdagene gnidningsfrie, hvilket bl.a. skyldes, at Michael og klinikassistenten Tina er et meget velfungerende team, hvor de to supplerer hinanden perfekt. Der er altid smil på læberne og de er imødekommende og fleksible. Det var eksempelvis intet problem at skifte klinik, da den oprindelige ikke var ledig. Derudover besvarer Michael henvendelser på mail ekstremt hurtigt og kan altid give et godt råd. Ved komplikationstilfælde kan han tage imod de behandlede patienter i sin egen klinik, hvilket er en stor fordel i forhold til andre mobilkirurger, uden fast klinik. Vi kan på det varmeste anbefale Michael til andre, der måtte have interesse i at få udført kirurgiske behandlinger af høj kvalitet i egen klinik.

Tandlæge Jette OdgaardTandlægeklinik i Skejby centret i Århus