Hvornår er det relevant at fjerne en visdomstand?

Hvis en visdomstand bryder skævt frem eller aldrig kommer helt frem, er der behov for at fjerne den. Fjernes en visdomstand ikke, er der risiko for huller, betændelse, parodontose lignende tilstande og dårlig ånde. I værste fald skades tanden foran visdomstanden. Derfor anbefaler vi, at en visdomstand fjernes hurtigst muligt, hvis den ligger skævt i kæben. Hvis den ikke bryder frem, kan den følges tæt, men anbefales fjernet ved blot de mindste tegn på problemer.

Mere om fjernelsen af visdomstænder

Hvordan foregår behandlingen / hvor lang er behandlingen?

Behandlingen udføres meget skånsomt og smertefrit.

  1. Under lokalbedøvelse foldes tandkødet omkring din visdomstand til side, så der er fuldt overblik og adgang til tanden.
  2. Dernæst løsnes tanden fra kæben og fjernes i et eller flere stykker.
  3. Efterfølgende bliver tandkødet lagt pænt på plads igen og fæstnes med et par sting, der fjernes en uge efter operationen.

En operation i undermunden er typisk lidt mere tidskrævende end i overmunden, da kæben i overmunden er mere fleksibel og tanden dermed nemmere giver slip fra kæben. I undermunden er kæben mere kompakt og tanden skal hyppigt deles for at få den ud. De enkelte dele fjernes i den rækkefølge, der sikrer den mest skånsomme og effektive fjernelse af tanden.

Selve operationen tager sjældent over ½ time.

Efter operationen anbefaler vi at du følger vores vejledning vedrørende rensning af såret, kost etc. Dette for at du har det bedst muligt efter behandlingen. For den detaljerede vejledning klik her.

Hvem laver behandlingen?

Tandlæge Michael Kristensen fjerner primært visdomstænder – både for klinikkens faste patienter, men også mange henviste patienter fra andre tandlæger. Enkelte ukomplicerede visdomstandsoperationer foretages dog af klinikkens øvrige tandlæger.

Hvad får jeg ud af behandlingen?

Det vigtigste er, at du undgår, at der sker skade på tanden foran. Skader som du ellers skal leve med resten af livet. Derudover risikerer du heller ikke, at der pludseligt opstår en akut infektion ved tanden, hvilket er meget smertefuldt.

Hvorfor er det vigtigt med behandlingen/hvad er alternativet?

For at holde din mund og krop sund er det vigtigt at forebygge eller fjerne sygdomsfremkaldende tilstande. I dette tilfælde visdomstænder. Det eneste alternativ til fjernelse af visdomstanden, er at lade den sidde, og så krydse fingre for, at du mod alle ods ikke på et eller andet tidspunkt oplever problemer med tanden. Det kan være rigtigt svært at tage sig sammen til at få fjernet en visdomstand, så længe der ikke er symptomer – det er vi godt klar over. Men du skal vide, at vi kun anbefaler at få fjernet de tænder, hvor vi ved at risikoen er stor for, at der kan opstå komplikationer. I gamle dage ville man gerne fjerne alle visdomstænder, det gør man slet ikke i dag. Så vi mener det faktisk alvorligt, når vi siger, at de skal fjernes. Vi gør det kun for at skåne dig for livslange gener eller smerter ved akut betændelse.