Hvad er en protese og hvornår er den relevant?

En protese er en erstatning for en eller typisk flere manglende tænder. Specielt hvis du skulle have mistet flere eller alle tænder kan en protese være relevant. Der findes en del- protese og en hel- protese. En del- protese består af akryltænder, der er monteret på et metalskelet med bøjler, som griber fat om dine tilbageværende tænder. På den måde vil en protese holdes på plads i din mund. En hel protese, der erstatter alle mistede tænder, ligger kun an mod gummen og har derfor ingen bøjler.

 

Mere om protese behandlingen

Hvordan foregår behandlingen / hvor lang er behandlingen?

Behandlingen udføres meget skånsomt og smertefrit.

  1. Ved dit første besøg laver vi en grundig undersøgelse af dine tænder, dit bid, dine slimhinder, muskler og kæbeled. Der laves en vurdering af hver enkelt tand og dernæst lægges en behandlingsplan i samarbejde med vores protese tekniker. Planen indeholder en afklaring af, hvilke tænder, der er stærke og derfor kan bevares, samt hvilke tænder, der er svækkede og må fjernes. De tænder som kan bevares behandler vi ved at lave fyldninger, hvis der er huller, eller tandkroner, hvis de er stærkt destruerede. Såfremt tandkødet ikke er sundt foretages en parodontose behandling. Tænderne, der bevares, behandles inden protesen fremstilles, idet din nye protese herved kommer til at passe perfekt, og vi undgår udgifter til vedligehold fremadrettet, da vi ved at disse tænder er stabile. Specielt parodontose behandlingen er relevant, da eksempelvis tandsten på tænderne kan give et unøjagtigt aftryk. Ubehandlet parodontose kan desuden føre til, at du kan miste tænder og så skal protesen laves om igen – hvilket vil medføre yderligere udgifter for dig. Er der tale om en udskiftning af en eksisterende, slidt protese er saneringen af tandsættet ikke nødvendigt (da det allerede har fundet sted tidligere).
  2. Efter en evt. forbehandling skal du på besøg hos vores teknikker, hvor der tages et silikoneaftryk af tænder og gummer, som protesen fremstilles efter.
  3. Herefter indprøves en model af protesen i munden på dig, for at sikre, at biddet og kosmetikken er korrekt.
  4. Såfremt alt er perfekt færdiggøres protesen og afleveres til dig.

Protesebehandlingen hos os foregår i tæt samarbejde med nogle af Århus dygtigste tandteknikere hos Rene La Cour www.tnd.dk

Hvem laver behandlingen?

Tandlægerne foretager undersøgelsen, vurderingen og behandlingen af tandsættet. Tandplejerne står for eventuel parodontosebehandling. De kliniske tandteknikere står for fremstillingen af selve protesen.

Hvad får jeg ud af behandlingen?

Du får erstattet dine manglende tænder, så din tyggeevne og kosmetikken på dit tandsæt bliver forbedret på den nemmeste og billigste måde. Specielt hvis du mangler flere tænder, er protesebehandlingen en god og økonomisk løsning, da du får erstattet alle manglende tænder på én gang.

Hvad bør jeg være opmærksom på ved proteser?

Du må regne med, at proteserne ikke giver helt den samme komfort som dine egne tænder, faste tænder, tandbroer eller tandimplantater. Metalskelettet fra protesen fylder mere end dine egne tænder, og bøjlerne komme til at være synlige. I ganen i overmunden vil der være en ganeplade i enten akryl eller metal. Pladen vil typisk ændre følsomheden for temperatur og smagen af den mad, du spiser, og kan derudover have indflydelse på din tale.

For at holde proteserne rene skal de tages ud og rengøres hver dag. De skal desuden skylles efter måltider. Tyggefornemmelsen er ikke den samme, idet tænderne blot ligger an mod gummen og ikke, som tænder gør, sidder fast i kæben.

Desuden vil der, over tid, være udgifter efterfølgende i forbindelse med vedligehold af protesen til rebaseringer/ underforinger (tilpasning af protesen når gummen ændrer sig), samt til udskiftning af slidte tænder.

Hvordan vedligeholder og plejer jeg en protese?

Med den rigtige pleje og behandling vil protesen typisk holde 7 -10 år, lidt afhængigt af hvor hårdt dit bid er og den mad, du spiser.

Du bør pleje protesen med den samme grundighed som dine rigtige tænder. Det vil sige, at du bør rengøre den hver morgen og aften. Vi anbefaler du anvender en speciel tandpasta, der er fremstillet uden slibemiddel, så den ikke ridser protesen. Efter hvert måltid bør du skylle protesen, for at fjerne madrester.

Det er op til dig selv, om du vil beholde protesen på om natten. Hvis du foretrækker ikke at have protesen i munden, mens du sover, bør du rengøre den grundigt og lægge den tørt. Det forhindrer at bakterier kan udvikle sig på protesen.

Endeligt er det vigtig, at du kommer til et årligt eftersyn hos tandteknikeren, der justerer protesen, om nødvendigt. Dette gøres, for at sikre at protesen belastes jævnt, så den holder længst muligt.

Hvorfor er det vigtigt med behandlingen/hvad er alternativet?

Det er vigtigt at opretholde tyggeevnen, så du fortsat kan findele maden, når du spiser. Du kan selvfølgelig eventuelt omlægge din kost, så den bliver nemmere at tygge, men mere flydende kost er ofte ikke lige så sund som grovere, varieret kost.

Protesen gør, at de resterende tænder beholder deres pladser, så du undgår ændringer i bidet, hvilket ellers kan medføre øget belastning på de resterende tænder (og dermed større risiko for at disse mistet), ømme muskler(hovedpine) og/eller kæbeledsproblemer.

Derudover er det naturligvis vigtigt fortsat at kunne smile eller at kunne smile igen!

Alternativet til proteser er tandbroer eller tandimplantater, der begge sidder fast i munden og dermed føles meget mere som naturlige tænder.