Hvad er en tandbro og hvornår er den relevant?

Hvis du har mistet en eller flere tænder, kan man erstatte den eller disse med en såkaldt fast tandbro. En tandbro består af bropiller og mellemled. Bropillerne er tænderne ved siden af den eller de tænder, du har mistet. Mellemleddet/leddene er erstatning for den eller de mistede tænder. Bropillerne slibes til, og der fremstilles tandformede skaller, som omslutter og beskytter disse. Mellem disse har teknikeren pålimet den eller de manglende tænder i porcelæn. En tandbro består derfor som minimum af 3 sammenhængende tænder/kroner (2 bropiller og 1 mellemled) men kan laves helt op til 14 sammenhængende led (hvis eksempelvis en hel overmund eller undermund skal reetableres). Broen limes fast på bropillerne og fungerer som dine egne tænder. Med tandfarvede broer kan man opnå et meget naturtro og æstetisk flot resultat.

Her på klinikken fremstilles en tandbro ved hjælp af CAD/CAM teknologi og består i langt de fleste tilfælde af porcelæn. Dette giver en både stærk og æstetisk løsning- dvs. tandbroen ligner de naturlige tænder. Der findes mange forskellige typer porcelæn med forskellige egenskaber, alt efter om det for eksempel er styrke eller farvespil, der er de vigtigste parametre. Enkelte gange laver vi også tandbroer med metalforstærkning – vi rådgiver om, hvad der er bedst til netop dit behov.

Behandlingen er relevant, hvis der mangler en tand, og de tænder, der skal være bropiller, på sigt må forventes at skulle krones på grund af eksempelvis store fyldninger.

Mere om tandbro behandlingen

Hvordan foregår behandlingen / hvor lang er behandlingen?

Behandlingen udføres meget skånsomt og smertefrit.

  1. Først renses tænderne, der skal være bropiller, for gamle fyldninger og eventuelle huller.
  2. Derefter opbygges bropillernes fundament og retableres, hvilket i nogle tilfælde indebærer anbringelsen af stifter i rødderne.
  3. Herefter slibes tænderne til, så de får en facon, der gør, at den kommende bro får godt fat omkring tanden og roden. Dermed sikres bedst mulig holdbarhed og styrke.
  4. De tilslebne tænder (samt nabotænder, modstående tænder og biddet) scannes med vores 3D scanner.
  5. Filen med optegnelserne fra scanningen sendes direkte til vores tandteknikere (Dentolab i Viborg og Front Dental i Århus N), der fremstiller selve broen ved hjælp af moderne CAD / CAM teknologi. Denne proces tager ca. 14 dage. I mellemtiden får du en midlertidig plastbro, der beskytter tænderne.
  6. Når broen er lavet færdig, kontrolleres den i munden og røntgenfotograferes for at sikre at pasformen er perfekt, også de steder, vi ikke kan se med det blotte øje. Når både du og vi er tilfredse, limes den fast ned over tænderne, herved lukkes hullet ved den eller de manglende tænder, og du vil føle det som var det dine egne tænder igen.

Afhængigt af antallet af bropiller tager første del af behandlingen 1,5 -4 timer. Når den endelige bro skal sættes fast tager det typisk 45 minutter.

Hvem laver behandlingen?

Tandlægerne og klinikassistenterne udfører behandlingen sammen.  Således står tandlægerne for tilslibning af bropillerne og monteringen af den færdige bro, mens klinikassistenterne står for 3D scanning samt fremstilling og montering af den midlertidige bro.

Hvad får jeg ud af behandlingen?

Du får erstattet en eller flere manglende tænder. Dette er fordelagtigt både af funktionelle grunde (stabilisering af tænder og bid) samt af personlige grunde, da det ofte giver øget livskvalitet, når du kan tygge ubekymret uden huller i tandrækken. Broen vil sidde fast og fungere ligesom dine egne tænder tidligere har gjort.

En bro bliver typisk lavet, hvis nabotænderne til den manglende tand har behov for en krone behandling. Broen kan principielt ses som sammenloddede kroner. Så ved en brobehandling pakkes bropillerne samtidigt ind og beskyttes dermed. På den måde inkluderer broprisen to eller flere kroner alt efter antallet af bropiller.

Hvorfor er det vigtigt med behandlingen/hvad er alternativet?

Hvis du har mistet en eller flere tænder, sikrer en fast bro at du får fuld betanding igen. Broen hindrer, at de øvrige tænder flytter sig, hvilket ellers kan medføre at biddet ændres og du derfor tygger dårligere. Ved mistede fortænder gør broen det muligt at smile naturligt igen.

Som alternativ til at behandle med en fast bro, kan et tandimplantat eller en protese også anvendes.

Tandimplantater vil typisk anvendes, hvis bropillerne (nabotænderne) er sunde og raske tænder uden større fyldninger. I så fald vil vi fraråde at der bores på dem, hvilket vil være nødvendigt, hvis der skal laves en bro.

En protese er i modsætning til broen, en aftagelig erstatning af den manglende tand. En protese vil kræve at du dagligt tager den ud af munden for at rengøre dem eksempelvis når du har spist, i modsætning til broen, der blot skal børstes som dine egne tænder.

Vi anbefaler altid at erstatte manglende tænder så din tyggefunktion bevares!