Hvad er tandregulering og hvornår er det relevant?

Ved tandregulering eller tandretning forstås flytning af tænder ved hjælp af en tandbøjle. Det vil sige, at hvis du eksempelvis har skæve tænder, kan vi rette på dem, så de kommer til at stå mere lige.

Her på klinikken opererer vi med 3 forskellige slags bøjletyper. 1 type, der kaldes for fast bøjle, fordi den limes fast på tændernes overflade og 3 typer, der kaldes aftagelige, fordi du selv kan tage dem af og på.

Den faste tandbøjle:

Den udvendige bøjle er den, man ofte kalder ”togskinnen”. Den består af låse, der limes fast på tænderne. Herefter forbindes disse med en metalbue, der påvirker tænderne med en kraft, der gør, at de flytter sig.

Man kan få låsene i metal eller i porcelæn (hvilket gør, at bøjlen fremstår mindre synlig).

Det er denne type tandbøjle, der bruges når bøjlebehandlingen kombineres med at flytte kæberne kirurgisk.

De aftagelige tandbøjler vi behandler med her på klinikken er:

Invisalign, som består af en serie af plastskinner, der flytter tænderne ca. 0,25 mm per skinne.

Inman Aligner

Inman aligner, der flytter tænderne ved hjælp af et fjedersystem.

ClearCorrect, nem og effektiv tandopretning, uden brug af den traditionelle tandbøjle.

Derudover laver vi selvfølgelig også retentionstråde/ retainer, der sættes fast på tændernes bagside efter endt tandregulering, for at holde tænderne på plads.

Der findes to primære årsager til, at man kan have behov for at rette tænder: funktionelle eller kosmetiske grunde.

Funktionelle grunde:

Tandregulering bør overvejes, når tænderne står i en position, hvor de slides mere end, hvad der er alders svarende og hvis tænderne ikke er i harmoni med muskler eller kæbeled, da dette ud over sliddet kan give symptomer som hovedpine og knæk i kæbeled (se også bidbehandling). Som bonus har tandretning desuden den gode side effekt, at du samtidigt får et smukt smil.

Kosmetiske grunde:

Hvis du er ked af dit smil, fordi dine tænder er skæve, der er store mellemrum mellem dem eller noget helt tredje kan tænderne rettes op, så de står pænt på række. Dermed giver tandregulering dig det smil, du har drømt om.

Mere om tandregulering

Hvordan foregår behandlingen / hvor lang er behandlingen?

Behandlingen udføres meget skånsomt og smertefrit.

  1. Såfremt du har et ønske om eller behov for tandregulering, er du velkommen til at bestille en tid til forundersøgelse hos os. Den er selvfølgelig ganske uforpligtigende. Her vil vi foretage en grundig undersøgelse af dit tandsæt, med udgangspunkt i de overvejelser eller problemer, du har.
  2. Derefter får du information om de muligheder, der er for dig med hensyn til de forskellige bøjletyper, behandlingstid, priser og hvad du ellers måtte have af spørgsmål. Det er vigtigt for os, at du er grundigt informeret om dine behandlingsmuligheder.
  3. Hvis du derefter beslutter dig for at få rettet dine tænder, vil du, inden behandlingen påbegyndes, få udleveret udførlig skriftlig information om eksempelvis den aftalte pris, risici, tidsinterval m.m. vedrørende din behandling.Men selvom det er fristende at sige ja til en kort behandling med en aftagelig bøjle, fordi det på kort sigt måske giver dig lidt af det, du ønsker, er det vigtigt for os at finde den løsning til dig, der også på lang sigt er stabil og holdbar. Derfor har vi også en specialtandlæge tilknyttet klinikken, så vi sikrer dig den bedste behandlingsplan og mest hensigtsmæssige behandling.
  4. Vi søger selvfølgelig altid at finde den behandling, der er hurtigst og mindst kostbar for dig.

Afhængigt af hvilken bøjletype, der er mest hensigtsmæssig for dig, vil behandlingsforløbet foregå som følger:

  1. Udvendig bøjle (”togskinne”): Behandlingen bruges ofte til større tandstillingsfejl eksempelvis store overbid/underbid og tager ca. 1-2 år. Efter den første konsultation, hvor behandlingsplanen klarlægges ud fra dine ønsker og vores viden, sættes bøjlen fast, hvilket typisk varer 1-1½ time. Når bøjlen er sat på, skal du regne med at komme til kontrol på klinikken hver 4.-6. uge for at få bøjlen strammet. Dette tager typisk en halv time per gang.
  2. Indvendig bøjle: her gælder det samme som ved udvendig bøjle, blot skal du regne med hyppigere kontroller samt at der er større risiko for at låsene kan bides af, og at du derfor må påregne lidt mere tid i tandlægestolen.
  3. Inman aligner: Denne bøjletype, der groft sagt består af to buer med fjedre, som presser tænderne på plads, er beregnet til mindre tandstillingsfejl ved fortænderne. Ved behandlingens start tages et aftryk af dine tænder, hvorefter bøjlen fremstilles. Ca. 14 dage efter indsættes bøjlen, hvorefter du med varierende tidsinterval skal til kontrol, så vi sikrer os, at tænderne flytter sig planmæssigt. Bøjlen skal anvendes 17 timer i døgnet. Anvendes den ikke, flyttes tænderne ikke. En Inman aligner behandling tager ca. 9-12 uger.
  4. Invisalign: Denne bøjletype er en meget diskret form for bøjlebehandling. Bøjlen består af klare plast skinner, der skal bruges 22 timer i døgnet og skiftes hver 14. dag. For hver skinne flyttes tænderne ca. 0,25 mm. Ved opstart af behandlingen tages der et aftryk af dine tænder. Aftrykkende sendes til Invisalign, der laver en 3D model af dine tænder, så du på computer kan se det forventede slut resultat, inden behandlingen påbegyndes. Behandling med Invisalign kan både være til mere og mindre komplicerede tandstillingsfejl og behandlingstiden kan derfor variere fra 3 måneder til 2 år.

Behandlingen afsluttes altid med en retainer (snor på bagsiden af tænderne) og /eller en holde bøjle. Retaineren (og holdebøjlen) sørger for, at tænderne holdes på plads efter behandlingen, da der ellers vil være stor risiko for, at de flytter sig tilbage igen.

Hvem laver behandlingen?

Faste bøjler: Behandling foretages fortrinsvis af specialtandlæge Bo Werner Linderup.

Inman aligner: Behandlingen fortages af tandlæge Anne-Marie Bojer. Behandlingsplanlægningen kan i visse tilfælde foregå i samarbejde med specialtandlæge Bo Werner Linderup.

Invisalign: Behandlingen foretages af tandlæge Anne-Marie. Behandlingsplanlægningen kan i visse tilfælde foregå i samarbejde med specialtandlæge Bo Werner Linderup.

Retainer/holdebøjler: Behandlingen foretages af tandlæge Anne-Marie Bojer.

Hvad får jeg ud af behandlingen?

Såfremt du retter tænderne af funktionelle grunde, vil du opnå bedre funktion, mindre slid, mindre risiko for muskel- og kæbeledsymptomer selvfølgelig alt efter grunden til din behandling.

Retter du dine tænder af kosmetiske grunde, vil du endelig få det smil, du drømmer om. Du får ofte tilmed en bedre mulighed for at renholde dine tænder, mindre slid.

Hvorfor er det vigtigt med behandlingen/hvad er alternativet?

Funktionelle grunde:

Ved at rette dine tænder forebygges slid både på fortænder og kindtænder, så de ikke bliver grimme, knækker eller mistes. Derudover skabes der optimale forhold for dine muskler og led, så de på længere sigt ikke overbelastes, da dette ellers kan give symptomer som eksempelvis hovedpine eller led problemer.

Kosmetiske grunde:

Der sker selvfølgelig ikke noget med tænderne, hvis de ikke rettes, men du bruger bevidst/ubevidst energi på at irritere dig over dine tænder – i stedet for at glædes over dit smil resten af livet!

Alternativet:

Kroner eller facader kan være et alternativ til tandregulering. Det anbefales dog ikke på intakte tænder, da det skader tænderne og på sigt er dyrere, da porcelænet ikke holder hele livet. En tandregulering er skånsom for tænderne, og holder livslangt, såfremt tænderne holdes på plads.

Se og læs om, hvordan vores patienter oplever vores tandregulering. Mød eksempelvis Anja, der fik rettet sine tænder ved hjælp af faste tandbøjler i Aarhus Tandcenter.  Læs også Anjas udtalelse nedenfor.

Før

Efter

Før

Efter

Læs om Anjas oplevelse med tandregulering i Aarhus Tandcenter

Jeg valgte at starte med min tandregulering hos Aarhus Tandcenter, fordi jeg blandt andet af kosmetiske årsager var utilfreds med tandstillingen af mine fortænder. Specielt en fortand forårsagede gener for mig, da jeg kunne komme til at bide mig selv på læben med den i bestemte situationer. Tandlægerne Anne-Marie Bojer og Bo Bloch forklarede mig, at situationen nok ikke ville bedre med tiden, tværtimod, så jeg kunne forstå, at jeg nok ikke skulle vente yderligere 10 år, før jeg burde gå i gang med at få dem rettet.

Derfor tog jeg beslutningen om at igangsætte tandreguleringsbehandlingen. Jeg fik sat udvendige bøjler, de såkaldte ”togskinner”, på mine tænder i både over- og undermunden. Det var en omstilling at skulle gå med bøjler, men efter at jeg nu har fået bøjlerne af igen, er jeg super tilfreds. Det er blevet et flot resultat og jeg risikerer ikke at komme til at flække min læbe i bestemte situationer mere. Det er jeg glad for.

Der er selvfølgelig nogle ting, jeg lige må vænne mig til efter behandlingen. Eksempelvis er mellemrummene mellem tænderne anderledes og tandhygiejnen kræver generelt lige lidt ekstra. Det betyder blandt andet, at jeg efter måltiderne må være lidt mere omhyggelig med at rense tænderne. Men jeg vil bestemt ikke tilbage til de skæve tænder af den grund.

Samtidig krævede det også en smule tilvænning at skulle til tandlægen 1 gang om måneden i en længere periode. Heldigvis har det fungeret rigtig fint at komme nede på klinikken i Rosensgade. Både tandlæge Anne-Marie Bojer og tandlæge Bo Bloch har jeg været glade for. Jeg har haft en super god kontakt til dem begge og de er smadder fine. Bo kan med sine mange års erfaring og rutine gribe direkte fat om de problemstillinger, der måtte være eller opstå i forløbet. Anne-Marie er god til at forklare, hvad der kommer til at ske i forløbet og hvorfor de forskellige tiltag foretages eller ej. Samtidig er hun god til at spørge ind til, hvordan jeg har det, mens hun behandler, og hun er både blid og følsom i sin tilgang. Det kan jeg godt lide. Derudover lytter hun også til, hvad jeg har at sige. Og hvis jeg ikke lige når at få det sagt til hende, så kan jeg altid sige det til klinikassistenten, der er med i behandlingen. På den måde fungerer de som et godt team, og det virker betryggende, at der bliver taget hensyn til de ønsker og spørgsmål, jeg har som patient. De er generelt meget hjælpsomme. Hvis der var noget, som skulle ordnes, eksempelvis at udskifte en elastik, så kunne jeg til enhver tid komme ned i klinikken og få det justeret. Det er god service.

Samtidig er det fint at komme i klinikken. Der er en god stemning blandt de ansatte. Du får altid en fin og personlig modtagelse, hvor man hilser på dig med dit navn. Efter at jeg har været der lidt hyppigere i forbindelse behandlingen, bliver jeg endda genkendt og hilst på, når jeg møder de ansatte på gaden. Det er ret specielt og rart, synes jeg.

Opsummerende kan jeg roligt anbefale tandreguleringen i Aarhus Tandcenter og synes faktisk, at tandlæge Anne-Marie og hendes team med fordel kan gøre endnu mere ud af tandreguleringen. På den måde får deres kompetencer indenfor området mere opmærksomhed, og det ville blive opprioriteret i deres tidsplan for behandlinger.

Anja Hemmingsen

Se og læs også om andre patienters oplevelse med tandreguleringen hos Aarhus Tandcenter nedenfor.

Læs om Thomas oplevelse med tandregulering ved hjælp af Invisalign

Invisalign tandreguleringen hos tandlæge Anne-Marie Bojer i Aarhus Tandcenter gik op i en højere enhed for mig. Både resultatet og processen er jeg godt tilfreds med. Faktisk kan jeg ikke pege på noget, som kunne have været bedre. Jeg er tilfreds med mit nye smil og har ikke haft gener eller lignende efterfølgende.

Specielt processen med Invisalign behandlingen har fungeret rigtig godt for mig. Jeg ville af flere årsager ikke have haft det godt med at skulle gå med faste bøjler(togskinner) i en kortere eller længere periode, så løsningen med Invisalign, var klart en fordel for mig. Det havde også den fordel, at det var meget tidsbesparende for mig. Du får udleveret et sæt skinner, du skal have på en periode. Efter perioden skal du så til en lille kontrol, for at tjekke at tingene går den rigtige vej samt for at få det næste sæt skinner, du skal have på i næste periode. Det er ret praktisk, især fordi jeg har en travl hverdag med mange møder og aktiviteter. Der passer det perfekt, at du med jævne mellem kun kort skal ind på klinikken og så hurtigt videre igen.

                                         FØR:                                                                                  EFTER:

InvisalignInvisalign


InvisalignInvisalign

Tandlæge Anne-Marie Bojer og hele klinikken generelt har været meget fleksible og gode til at flytte og finde tider, så det passede i forhold til min kalender eller hvis jeg måtte melde afbud pga. møder eller andet. Alle har hele tiden været flinke og rare. Der er altid en god stemning i klinikken, og specielt Anne-Marie er super rar og altid glad. Samtidigt arbejder hun meget professionelt, idet hun går op i resultatet, hun leverer. Hun bringer sin faglighed og erfaring i spil og er fokuseret på at få det perfekte resultat, så du som patient bliver tilfreds. Det kan jeg godt lide.

Jeg kan derfor på det varmeste anbefale tandregulering med Invisalign skinner hos Anne–Marie Bojer i Aarhus Tandcenter.

Thomas Bertelsen

Læs om Katrines oplevelse med tandregulering

Jeg kom til tandlæge Anne-Marie Bojer, fordi den tråd, jeg havde fået installeret på bagsiden af mine fortænder, var knækket. Det gjorde, at mine fortænder var ved at glide fra hinanden og det ville jeg gerne forhindre.

Først præsenterede hun mig for de løsningsmuligheder, der fandtes, og beskrev, hvad det ville koste mig osv., så jeg kunne skabe mig et overblik. Derefter snakkede vi om, hvad der kunne give mening for mig. Hun var vældig sød og forstående. Hun kunne godt sætte sig ind i, at blandt andet økonomi spillede en væsentlig rolle for mig ved valget af behandlingsmuligheder. Specielt fordi jeg for 10 år siden havde haft faste tandbøjler (togskinner), ønskede jeg ikke endnu engang at skulle ty til den løsning, så da hun kunne præsentere en løsning, der var både nemmere, hurtigere og billigere, så var det rigtig fint for mig. Mens jeg var til behandling hos hende, fik hun nemlig specialtandlæge Bo Bloch, der også er tilknyttet klinikken, til kort at kigge på mine tænder, og sammen blev de enige om, at den bedste løsning var at anvende et slags elastik, der skulle fører tænderne sammen plus en ny skinne bagpå. Det gav effekt samme dag! Mellemrummet blev lynhurtigt lukket, og det er jeg ikke mindst af kosmetiske årsager rigtig godt tilfreds med. Samtidig var det jo en meget billigere løsning end så mange af de andre muligheder, der fandtes, og det var også ud fra det synspunkt en rigtig fin løsning.

                                    FØR:                                                              EFTER:

Katrine sixtus_førKatrine sixtus_efter_2

Så hele vejen rundt har det været en god oplevelse at blive behandlet af Anne-Marie. Hun er sød, forstående og forklarer udførligt, hvad hun kan tilbyde at lave. Ikke mindst er hun fleksibel, i og med hun blandt andet lige konsulterede Bo for at finde den bedste løsning til mig. Denne fleksibilitet og evne til at sætte sig i patientens sted gælder generelt for klinikken i Rosensgade. Jeg har kun været der få gange, men jeg synes alle er søde og prøver at tilpasse sig det behov, jeg som patient måtte have. Det sætter jeg pris på og derfor kan jeg også varmt anbefale både klinikken helt generelt og specifikt tandreguleringen hos tandlæge Anne-Marie Bojer!

Katrine Holgersen