Mange fremhæver pris, når det handler om tandbehandling. Vi foretrækker at slå på den kvalitet i behandlingen, som gør, at du kan bevare dine tænder så længe som muligt og får lavet det, der skal laves, ordentligt – første gang.

Vores priser er fastsat ud fra de faktiske omkostninger, vi har i tandcentret, og ud fra en prispolitik, der afspejler det, vi ikke går på kompromis med:

  • Kvalitet i behandlinger og holdbare materialer
  • Professionelt udstyr
  • Dygtige og kvalificerede medarbejdere
  • Kurser til alle medarbejdere
  • 100% testet sterilisationsprocedure
  • Behagelige omgivelser
  • Tid til at gøre tandbehandling til en god oplevelse

For hvert tandproblem er der flere løsninger, også økonomisk. Vi guider dig altid ud fra vores professionelle erfaringer og anbefalinger –  men også altid på en måde, så du kan træffe en kvalificeret beslutning om din næste tandbehandling.

Vær venligst opmærksom på, at der afregnes efter hver behandling. Vi modtager kontanter, checks og dankort, desværre ikke øvrige betalingskort

Her kan du se priserne for vores behandlinger. Vi har delt prislisten op i flere delprislister, så de retter sig efter, så de er mere overskuelige. Du finder prisen på den respektive behandling under den behandlingskategori, den sorterer under.

Læs om individuelle behandlingsforslag

Hos os får du altid et individuelt behandlingsforslag på større behandlinger, så du er med i processen hele vejen – fra omfanget af behandlingen til din investering i sunde og stærke tænder samt den måde, du vil finansiere behandlingen.

Det er kun en mindre del af de behandlinger vi tilbyder, som vi rent faktisk selv har indflydelse på prisen af. De fleste er bestemt af sygesikringsoverenskomsten, og du kan se priserne her

Som alle andre, er vi nødt til at opgive vore priser i et interval. Det er nødvendigt da det ikke er muligt at sammenligne eksempelvis to huller i to tænder. De er aldrig ens, og kræver forskellige tilgange, materialer, og materialemængder. Tidsforbruget er også individuelt fra tand til tand. Når vi har undersøgt dine tænder, kan vi give dig et fast tilbud. Det vil ofte være en god ide at være medlem af sygesikringen ”danmark”. Du kan læse mere om hvor meget der gives i tilskud til tandbehandling her

Læs om vores betalingspolitik

I følge overenskomsten med den offentlige sygesikring, skal patientandelen betales umiddelbart efter endt behandling. Betaling kan foregå kontant eller med Dankort.

Ved større længerevarende behandlinger, vil betaling ske med á conto beløb, så indbetalingerne hele tiden følger den udførte behandling. (Ofte indbetales et acontobeløb svarende til 50% af den samlede forventede regning ved indledning af behandlingen).Ved overskredet betalingsfrist tillægges 2%  af fakturabeløbet pr påbegyndt måned…

Restancer sendes til inkasso. Samtlige omkostninger betales af dig.

Akut

For behandling af akut tandpine ved 1. besøg skal  der betales for behandlingen i umiddelbar forlængelse af behandlingen.

Læs om mulighederne for at få tilskud

Langt de fleste af vores behandlinger er omfattet af en aftale mellem Dansk Tandlægeforening og Den offentlige Sygesikring. Det betyder, at du får et tilskud, som automatisk udspecificeres og fratrækkes  din regning.

Er du medlem af Sygesikringen Danmark, har du mulighed for at få yderligere tilskud. Når bare du fortæller i vores reception, at du er medlem, bliver dine oplysninger automatisk sendt videre til Sygesikringen Danmark, som efterfølgende refunderer en del af din regning.

Hvilke behandlinger, der giver ret til tilskud – oghvor meget – kan du læse mere om på sygeforsikringdanmark.dk

Ønsker du finansiering til din behandling?

Finansiering af din tandbehandling

Aarhus Tandcenterkan i samarbejde med SPARXPRES tilbyde en enkel og attraktiv finansiering af din tandbehandling.

Du kan enten vælge at ansøge om et VIP lån, med mulighed for en lav månedlig betaling, eller et rentefrit lån over 1 år.

Læs mere om finansiering i Rosensgade eller Skejby afdelingen.